Zhou chu chu san hai (2023)

类型:
x265/4k动作犯罪剧情
片长:
134分钟
imdb:
tt29319990
豆瓣:
评分:
7.4/10 from 2280 users Updated : 2024-03-11
文件大小 下载地址
2024-06-11
20.83 GB
磁力下载
2024-06-13
11.66 GB
磁力下载
2024-06-13
20.17 GB
磁力下载
2024-05-17
25.35 GB
磁力下载
2024-05-20
19.04 GB
磁力下载
2024-05-17
16.04 GB
磁力下载
2024-05-17
15.02 GB
磁力下载
2024-05-17
6.79 GB
磁力下载
2024-05-20
23.79 GB
磁力下载
2024-05-17
8.95 GB
磁力下载
2024-05-20
7.34 GB
磁力下载
2024-05-18
15.98 GB
磁力下载
2024-05-17
16.69 GB
磁力下载
2024-05-17
20.6 GB
磁力下载
2024-05-17
24.99 GB
磁力下载
2024-05-17
4.21 GB
磁力下载
2024-05-17
1.99 GB
磁力下载
2024-03-01
6.34 GB
磁力下载
2024-03-11
2.47 GB
磁力下载
2024-03-11
1.2 GB
磁力下载
资源名字:The.Pig.The.Snake.And.The.Pigeon.2023.720p.BluRay.x264.AAC-[YTS].mp4
英文译名:Zhou chu chu san hai (2023)
更多片名:周处除三害 / 周處除三害 / The Pig, the Snake, and the Pigeon
制片地区:中国台湾 
影片导演:Ching-Po Wong
影片主演:Ethan Juan , Ben Yuen , Yi-Wen Chen , Gingle Wang , Lee-zen Lee , Chiung-Hsuan Hsieh , Ping-yu Chen , Ben Kai-Lok Cheng , Yu-Chieh Cheng , Alex Hsu , Li-Ting Hsu , Di-Yang Huang , Hsin-hao Liu , Tzu-Chuan Liu , Tzu-peng Liu , Nelson Shen , Chien Sheng , Yao-ting Su
资源画质:Movies/x265/4k
资源大小:20.83 GB
上映年份:2023
电影片长:134分钟
包含文件:4
更新时间:2024-06-11 15:10:56
豆瓣链接:36151692
imdb评分:7.4/10 from 2280 users Updated : 2024-03-11
imdb链接:tt29319990
剧情概要:通缉犯陈桂林(阮经天 饰)生命将尽,却发现自己在通缉榜上只排名第三,他决心查出前两名通缉犯的下落,并将他们一一除掉。陈桂林以为自己已成为当代的周处除三害,却没想到永远参不透的贪嗔痴,才是人生终要面对的罪与罚。
  影片引用的“周处除三害”典故,见于《晋书·周处传》和《世说新语》。据记载,少年周处身形魁梧,武力高强,却横行乡里,为邻人所厌。后周处只身斩杀猛虎孽蛟,他自己也浪子回头、改邪归正,至此三害皆除。
返回顶部