Zhou chu chu san hai (2023)

类型:
bt电影下载剧情犯罪动作精选电影
片长:
134分钟
imdb:
tt29319990
豆瓣:
评分:
7.4
资源排序: 默认排序 / 更新时间 / 资源大小 / 下载人数 / 磁力名字
磁力详情 下载地址
2024-06-13
详情 磁力下载
2024-06-11
详情 磁力下载
2024-06-13
详情 磁力下载
2024-05-17
详情 磁力下载
2024-05-20
详情 磁力下载
2024-05-17
详情 磁力下载
2024-05-17
详情 磁力下载
2024-05-17
详情 磁力下载
2024-05-20
详情 磁力下载
2024-05-17
详情 磁力下载
2024-05-20
详情 磁力下载
2024-05-18
详情 磁力下载
2024-05-17
详情 磁力下载
2024-05-17
详情 磁力下载
2024-05-17
详情 磁力下载
2024-05-17
详情 磁力下载
2024-05-17
详情 磁力下载
2024-03-01
详情 磁力下载
2024-03-11
详情 磁力下载
2024-03-11
详情 磁力下载
英文译名:Zhou chu chu san hai (2023)
更多片名:周处除三害 / 周處除三害 / The Pig, the Snake, and the Pigeon
制片地区:中国台湾 
影片导演:黄精甫 Ching-Po Wong
影片主演:阮经天 Ethan Juan/ 袁富华 Fu-wah Yuen/ 陈以文 Yiwen Chen/ 王净 Gingle Wang/ 谢琼煖 Chiung-Hsuan Hsieh/ 李李仁 Liren Li/ 刘子铨 Tzu-Chuan Liu/ 曾珮瑜 Peggy Tseng/ 陈秉佑/ 游安顺 An-shun Yu/ 郑有杰 Yu-Chieh Cheng/ 盛鉴 Chien Sheng/ 吴奕蓉 Yi-Jung Wu/ 黄迪扬 Di-Yang Huang/ 曾向镇 Benjamin Tsang/ 沈威年 Nelson/ 杨迦恩 Chia-En Yang/ 曾皓泽 Haoze Zeng/ 郑永岳 Ark Zheng/ 张启乐 Ben Cheung/ 苏耀庭/ 练家豪/ 李明哲/ 廖威迪/ 罗振佑/ 王又正 Yu-Cheng Wang/ 林君柔/ 黄瀚德/ 刘子朋/ 罗能华/ 许莉廷 Li-Ting Hsu/ 林瑞华/ 刘禾育/ 郭容腾/ 李年雄/ 许德城/ 黄惠卿/ 刘昕昊
上映日期:2024-03-01(中国大陆) / 2023-10-06(中国台湾)
电影片长:134分钟
更新时间:2024-06-13 10:10:01
豆瓣评分:7.4
豆瓣链接:36151692
imdb链接:tt29319990
剧情介绍:通缉犯陈桂林(阮经天 饰)生命将尽,却发现自己在通缉榜上只排名第三,他决心查出前两名通缉犯的下落,并将他们一一除掉。陈桂林以为自己已成为当代的周处除三害,却没想到永远参不透的贪嗔痴,才是人生终要面对的罪与罚。
  影片引用的“周处除三害”典故,见于《晋书·周处传》和《世说新语》。据记载,少年周处身形魁梧,武力高强,却横行乡里,为邻人所厌。后周处只身斩杀猛虎孽蛟,他自己也浪子回头、改邪归正,至此三害皆除。
返回顶部